Inquiry
Form loading...
Gidrawlik döwüji
Gidrawlik döwüji
01 02 03 04

Biz hakda

“Yantai Chong Po Construction Machinery Co., Ltd.” häzirki zaman gurluşyk maşynlary öndürýän kompaniýadyr.

Çong Po-nyň taryhy hekaýalary

“Yantai Chong Po Construction Machinery Co., Ltd.” häzirki zaman gurluşyk maşynlary öndürýän kompaniýadyr. Biziň kompaniýamyz 2006-njy ýylda döredildi we Hytaýyň kenar ýakasyndaky antantaý şäherinde ýerleşýär. Esasan, agaç tutujy, yrgyldy tamperi we gidrawliki gyrkym ýaly ekskawatorlar üçin gidrawliki eziji çekiçleri we öňdäki esbaplary gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys. In engineeringenerçilik gurluşygynda, esasanam beton ýykmak we dag-magdan işlerinde aç-açan artykmaçlyklarymyz bar. SANY, XCMG we KUBOTA ekskawator öndürijileri üçin ýokary hilli goldaw beriji we önümiň hilini hemişe kärhananyň durmuşy hasaplaýarys.
has giňişleýin gör
 • 933
  ýyllar
  Döredilen ýyly
 • 111
  +
  Işgärleriň sany
 • 7
  +
  Hyzmatdaşlyk kompaniýalary
 • 40950
  ISO90001 halkara hili

Biziň artykmaçlyklarymyz

In engineeringenerçilik gurluşygynda aç-açan artykmaçlyklarymyz bar.

Önümimiz

Müşderileriň arasynda gowy bazar perspektiwasy we gowy abraýymyz bar.

Ekskawatorlar üçin täsirli gapdal görnüşli gidrawlik döwüji çekiç
09

Netijeli gapdal görnüşi gidrawlik döwüji ...

2023-11-23

Gidrawlik döwüjiler, gidrawlik çekiçler diýlip hem atlandyrylýar, köp görnüşde bolýar we dürli usullara bölünip bilner. Gidrawlik döwüjileri klassifikasiýa etmegiň bir usuly, iş usulyna esaslanýar we olary iki kategoriýa bölýär: elde göterilýän we howa arkaly. El bilen gidrawliki döwüjiler el bilen işleýän kiçi, göçme gurallardyr. Beýleki tarapdan howa bilen gidrawliki döwüjiler has uludyr we zerur güýç we amallar üçin gözegçilik etmek üçin ekskawator ýaly agyr tehnikalara birikdirilýär. Gidrawlik döwüjiler üçin başga bir klassifikasiýa usuly, iş prinsipleri esasynda olary üç kategoriýa bölmekdir: doly gidrawlik, suwuk-gaz birleşdirilen we azot partlamasy. Doly gidrawlik döwüjiler diňe gidrawlik güýji ulanyp işleýärler. Suwuk-gaz kombinator, gidrotehniki ýagy we gysylan azotdan peýdalanyp, porşeni bilelikde ezmek üçin itekleýär. Azot partlamasyna garşy zynjyr döwüjiler, porşony güýçlendirmek üçin azot partlamasy bilen bölünip çykýan energiýany ulanýarlar. Häzirki wagtda bazardaky gidrawlik döwüjileriň köpüsi suwuk gaz bilen birleşdirilen görnüşlerdir. Qualityokary hilli ekskawator döwüjini saýlanyňyzda, akylly önümçilik tehnologiýasyndaky ösüşleri göz öňünde tutmak möhümdir. Bu perspektiwany öz içine alýan önümleri gözlemek bilen, amatly öndürijiligi we netijeliligi üpjün edip bilersiňiz. Gidrawlik-howa kombinasiýalary, gidrawlik ýagyna we gysylan azota bil baglap, güýçli we täsirli döwmek mümkinçilikleri sebäpli meşhur saýlawdyr.

Koprak oka
01

Biziň blogymyz

Biz hakda has giňişleýin bilmek üçin hoş geldiňiz.

Hyzmatlarymyz

Biziň hyzmatymyz birinji synp.

HYZMATLARYMYZ BARADA SORAGY? YZ barmy?

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.